A
A- A A+

DJ大搜查

姓名
譚迺堅  David
現主持之節目時段
<<時事對對碰>>
週一至週六 12:00pm - 12:30pm
嗜好
做蛋糕
專長
冇乜特別,普通人一個
收藏品
每一個旅遊點的 Fridge magnets
最喜愛唱片
Paul Mauriat
最喜愛演員
辛康納利 Sean Connery
最喜愛電影
科幻片及James bond電影
最喜愛食物
太多啦
最喜愛顏色
彩色
最喜愛動物
住喺動物園裏面的動物,唔使自己養
最喜愛運動
Golf
最喜愛季節
秋季
最難忘的事
開始在電台工作
最滿意自己做過的事
樣樣事都好滿意,冇乜投訴
人生目標
環遊世界